Latest in Tech

THÁNH CA VÀO ĐỜI - LM. THÀNH TÂM, CSsR

Tên Bài
Câu đầu
 Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa
 Chúa yêu trần thế, đã chết cho đời
 Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng
 Xin hát dâng Mẹ lời chào xưa khi Thiên Sứ
 Xin cám ơn dâng lên Ngài: Này hy lễ
 Lạy Chúa, lạy Chúa tôi cớ sao
 Lòng mến luôn khoan dung, luôn tha thứ
 Mừng khen Thiên Chúa, Chúa thiên binh
 Tôi sẽ chỗi dậy, về cùng Cha tôi
 Tình yêu Chúa là ánh mặt trời
 Hát khen Danh Người chiều mưa gió
 Cùng nhau ta hãy theo Ngài tiến bước
 Bê-lem Giu-đê Chúa muôn loài
 Bí tích tình yêu máu thân mình Chúa
 (Kinh Sám Hối 1,2; Kinh Thương Xót…)
 (Bản văn mới 2006)
 Hãy hát lên đi người ơi, bài ca tri ân
 Muôn dân hỡi hãy ca ngợi Chúa đi
 Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì này bao
 Chỉ có một Chúa một đức tin, một phép rửa
 Trời cao hãy lắng nghe tiếng con nài van
 Chúa đã giáng trần! Alleluia!
 Ngày tươi sáng Vua vinh thắng hội hết
 Chúa ngự lên, Chúa ngự lên giữa tiếng hát
 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ
 Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô
 Chúa hóa nên người vì thương chúng ta
 Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa
 Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa
 Nhìn trần hoàn Chúa làm ra, nhìn bầu trời
 Chúc khen chúc khen danh Ngài, vì tình
 Chuông chiều ngân đâu đây, vọng tiếng
 Con tin thưa Thầy là Đức Kitô. Con Cha
 Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong
 Chúa là tuổi xuân trong con, Chúa là niềm
 Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi
 Hôm nay Đấng cứu độ chúng ra Ngài đã
 Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa
 Đêm khuya năm xưa trời băng giá Chúa
 Người yêu của tôi, tiết đông qua rồi
 Người yêu tôi hỡi, tôi đã thấy Người rồi
 Ngày hôm nao tiếng hát bay cao, quỳ bên
 Chúa nói (xin phán đi) Thầy ban cho anh 
 Lạy Đức Chúa Chúa tôi, Đấng chăn dắt
 Ngài đã sinh xuống gian trần, chỉ mong
 Đường lối Chúa tất cả là yêu thương
 Lạy Chúa xin mở mắt tôi biết nhìn kỳ công
 Trổi vang lên khúc khải hoàn hùng tráng
  Galile
 Galile nhắc ta nhớ ngày xưa. Ngày Chúa ta
 Nhìn thập giá ngất cao Giê-su chịu treo
 Tôi hát cho mọi người được biết tin yêu Ngài
 Nào hát mừng này dân Thiên Chúa
 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa
 Hãy hát mừng Chúa, hãy cảm tạ Ngài
 Dân ơi nhớ chăng ngày xưa ấy, ngày nao
 Một chiều hôm xưa giữa bữa tiệc vui
 Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng
 Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca
 Họp nhau trong khúc hát và trong tiếng tơ reo
 Hãy hướng tâm hồn lên tới Chúa
 Không ai đã thấy Chúa bao giờ
 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa
 Kính chào Đức Nữ Vương Mẹ là Mẹ xót
 Mặt trời vừa nhô lên cao, nắng sớm chiếu
 Lạy Cha Chí Thánh chúng con xin tuyên
 Lạy Cha rất nhân lành hôm nay Cha ban
 Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời
 Màn đêm xuống dần trên cõi thế
 Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa
 Chúa thương loài người, đến thăm
 Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới
 Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến
 Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thật diễm phúc
 Từ muôn phương ta về đây sánh vai
 Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi, bươc theo Ngài
 Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng
 Alleluia Lời Chúa dẫn soi con đường đi
 À á ơi Mẹ ru con nè câu thơ ngọt ngào
 Lạy Cha giờ đã đến xin hãy tôn vinh Con Cha
 Lạy Cha xin hãy tác thánh chúng con
 Lạy Cha những người Cha đã ban cho Con
 Lạy Chúa chỉ có Chúa chỉ có Chúa mới có
 Ngài ơi xin khấn tỏ ra lòng Ngài nhân ái
 Maranatha Ngài ơi hãy đến Ngài đến mau đi
 Hỡi Mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc
 Lạy Mẹ Maria khi thiên sứ chào kính Mẹ
 Chúa Chúa ơi Chúng con chỉ cầu mong
 Một điềm lạ xuất hiện trên trời cao, một Bà
 Mừng hát Giê-su Chiên Con là Đấng chăn
 Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh
 Mừng vui lên hát lên thần thánh thiên cung
 Mai đây muôn dân thiên hạ sễ về phủ phục
 Này con xin đến thực thi ý Chúa, Chúa
 Này một Hài Nhi đã sinh ra đời Alleluia
 Lạy Chúa nẻo đi của ngài xin dạy bảo con
  Nếu
 Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đời ấy
 Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không
 Phải vinh vang ư? Nếu phải vinh vang ư?
 Ngài cho tôi có tiếng hát hát ca khen Ngài
 Ngài đi đâu đó khi chiều rơi rồi, Ngài tìm
 Ngày xưa ấy lúc không gian đang còn trong
 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời
 Người ơi hãy nhớ ghi sâu tâm tư chớ quên
 Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao
 Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta
 Chúa chúng ta sống lại rồi, ngự bên hữu
 Nhìn lên ảnh Mẹ tay bồng Giê-su con như
 Như hạt lúa miến chịu nát tan làm thành
 Như nai khát mong nước nguồn, hồn con
 Này là dòng dõi những người tìm Chúa
 Vì Người đã hứa dân Chúa khi xưa trung kiên
 Nước Trời đã gần đến, nào ta chờ ai chi
 Người ơi Nào mau đến thờ lạy Chúa
 Xin tặng cho chúng con một quả tim mới
 Nửa đêm chốn hoang vu chúa ra đời
 Từ ngàn xưa Chúa thương con người
 Nhịp nhàng từng bước ta đi nào song hành
 Đẹp thay bước chân người sứ giả loan báo
 Nào hát mừng mầu nhiệm thánh linh thiêng
 Maria ơi con xin cảm ơn mẹ nhiều, vì Mẹ
 Phúc thay ai có tâm hồn (là) nghèo khó
 Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân
 Lạy Ngài nơi vực thẳm con kêu khấn đến Ngài
 Chúa hãy cho con con tim của Chúa
 Chiều nao trời khuya hoang vắng núi
 Này con đây đang nâng hồn lên tới Chúa
 Nhiệm thay quyền năng Thiên Chúa
 Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con
 Ai nghẹn ngào ra đi trong gieo trong tiếng khóc
 Thập giá Đức Ki-tô niềm vinh dự của ta
 Này Chúa hỡi con nguyện xin theo Chúa
 Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân Ngài
 Trên bờ sông Babylon ta ra ngồi ta khóc
 Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca vì lòng Cha
 Rừng xanh xanh thắm con sông dài
 Tình yêu Chúa cho con thiết tha nồng ấm
 Một người đi trong nắng vai mang gánh
 Ân nghĩa của Ngài đời đời con hát mừng
 Vì thương ta nên Con Chúa Trời Ngài sinh
 Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa
 Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa
 Tôi tin tôi tin Chúa đã thương tôi
 Phúc thay ai luôn đặt tin tưởng vào Chúa
 Trên đường Emmau hai người lữ khách
 Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính
 Trong tay Ngài lạy Cha con xin phó thác
 Từ trước đã có Ngôi Lời là Con phát sinh
 Vạn tuế, vạn tuế Đức Ki-tô Con Vua nhà
 Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi
 Hoan hô hoan hô hoan hô Chúa là Chúa tể
 Vài nghìn năm xa trước đó Chúa dẫn đưa
 Vì chúng ta Đức Ki-tô đã hạ mình xuống
 Này hỡi muôn thần thánh vui hạnh phúc
 Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở
 Vui lên anh em hãy mừng vui trong Chúa
 Mừng vui lên Sion này đây Chúa ngươi
 Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui
 Lạy Chúa nhân lành xin thương thăm viếng
 Chúa đã đến cho con người được xem thấy
 Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu
 Xin giữ gìn con lạy Chúa con ơi
 Lạy Chúa xin trùng hưng khôi phục dân 
 Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người
 Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con
 Lạy Chúa là Chúa Trời của con xin tái tạo
 Chúa con ơi con biết rằng Ngài đã đến
 Nếu được thì lạy Cha xin qua đi khỏi con
 Ta đi ta đi rộn ràng say sưa, ta đi ta đi về
 Đức Ki-tô tuy là Chúa nhưng Ngài chẳng
Nguồn PDF: Thư viện âm nhạc