Latest in Tech

THÁNG NĂM ĐỜI DÂNG HIẾN - Lm. Xuân Đường

1. Từ khi Ngài tác sinh nên con trong lòng mẹ, Ngài gọi mời con dâng hiến. Rồi khi vừa cất tiếng trong nôi con vào đời Ngài gọi tên con yêu mến. Đã bao năm qua rồi lời giao ước vẫy gọi trên môi. Tình Chúa dẫn lối con đi giữa cuộc đời biết bao tiếng gọi, chỉ sống cho mình Chúa thôi nguyện mãi hiến dâng cuộc đời.
ĐK. Nguyện xin hiệp lời ca dâng về thánh nhan, vì yêu thương ban nguồn phúc ân. Cuộc đời dâng hiến Chúa luôn giữ gìn từng ngày dõi bước con luôn. Nguyện dâng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa. Hát lên mừng Cha, khúc ca cảm tạ lòng mến tri ân chan hoà.
2. Từ khi vừa cất bước ra đi con nguyện thầm đời mình từ nay thay đổi. Rồi khi vừa đáp tiếng yêu thương con chọn Ngài là người con yêu mãi mãi. Đã bao năm qua rồi đời thánh hiến vẫn còn tinh khôi. Nguyện sống phó thác hy sinh đi vào đời rắc reo Tin Mừng. Đền đáp ân tình Chúa thôi vì quá yêu con Ngài ơi!
3. Đời con là muối ướp nhân gian khi lòng người nhạt nhoà tình yêu nhân ái. Đời con là lúa miến đơn sơ gieo vào đời miệt mài đơm bông kết trái. Đã bao năm qua rồi làm muối đất giữa đời chơi vơi. Nguyện sẽ giữ mãi tin yêu cho cuộc đời ấm lên môi cười. Tìm đến những người lẻ loi hạnh phúc sớt chia ngày mai.
4. Đời con là ánh sáng tin yêu giữa biển đời làm ngọn hải đăng chỉ lối. Đời con nguyện bước với Giêsu đi vào đời miệt mài tìm chiên lạc lối. Đã bao năm qua rồi cùng với Chúa con hằng trung kiên. Tìm kiếm dấu vết chiên con đi lạc đàn biết nơi quay về. Về với chính nguồn ủi an, nhận lấy thánh ân Ngài ban.
******  Tháng năm đời dâng hiến  Lm. Xuân Đường & Hiền Thục