THÁNH VỊNH ĐÁP CA - LM. THÁI NGUYÊN

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Lễ Đêm Giáng Sinh
  Lễ Rạng Đông
  Lễ Ban Ngày
  Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh
  Lễ Thánh Gia Thất
  Lễ Hiển Linh
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Rước Lá 1
  Rước Lá 2
  Lễ Lá
TV. 21
  Thứ 5 Tuần Thánh
TV. 115
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
  Bài Đọc 4
  Bài Thánh Thư
  Chúa Nhật Phục Sinh
TV. 117
 Ca Tiếp Liên                   Alleluia
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  Chúa Nhật 7 Phục Sinh
  Lễ Thăng Thiên
  Lễ Hiện Xuống
Ca Tiếp Liên
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
  Mẹ Thiên Chúa (1/1)
  Thánh Phaolo Trở Lại (25/1)
  Lễ Tạ ơn
  Lễ Tất Niên
  Lễ Giao Thừa
  Mùng 1 Tết
  Mùng 2 Tết
  Mùng 3 Tết
  Thánh Giuse (19/3)
  Lễ Truyền Tin (25/3)
  Thánh Giuse Thợ (1/5)
  Thánh Matthia (14/5)
  Lễ Thăm Viếng (31/5)
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)
  Thánh Maria Mađalêna (22/7)
  Chúa Hiển Dung (6/8)
  Đức Mẹ Lên Trời (15/8)
  Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
  Lễ Trung Thu
  Tổng Lãnh Thiên Thần (29/9)
  Thánh Têrêsa Hài Đồng (1/10)
  Đức Mẹ Mân Côi (7/10)
  Khánh Nhật Truyền Giáo
  Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)
  Lễ Các Đẳng
  Cầu Hồn An Táng
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
  Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
  Thánh Gioan Tông Đồ (27/12)
  Ban Bí Tích Thêm Sức
Nguồn PDF: Thuvienamnhac.org