Latest in Tech

THÁNH TÂM CHÚA YÊU CON - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Xin trái tim Chúa yêu con cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha dẫu tình đời quá xót xa. Xin yêu bằng trái tim Ngài biết thứ tha sống an hoà.
ĐK. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giê-su khóc thương thế nhân. Từ Thánh giá nhìn xuống muôn người, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chết treo cực hình Chúa kêu mời sống tình trời con ơi!
2. Xin Thánh Tâm Chúa bên con tay trong tay Ngài dẫn lối. Xin Thánh Tâm Chúa bên con xua đi ước mơ trần gian. Gục đầu vào Thánh Tâm Cha nương nhờ tình Chúa thứ tha. Xin yêu bằng Thánh Tâm Người mãi trinh nguyên tránh tội đời.
3. Dâng Thánh Tâm Chúa tim con khô khan bội bạc chai đá. Dâng Thánh Tâm Chúa tim con vô ơn sống không tình Cha. Tìm về lòng Chúa xót thương rửa sạch tội lỗi vấn vương. Tim con yêu trái tim Người Chúa con ơi! Đón con về.