Latest in Tech

BÀN TAY CHÚA ĐÓ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Bàn tay Chúa đó đang xin ăn lao nhọc bên đường. 
Bàn tay Chúa đó đang run run giữa đêm trời gió đông. 
Bàn tay Chúa đây bao công nhân sớm khuya lao động. 
Bàn tay Chúa đây, đôi tay nghèo đói bên đời chờ mong.
ĐK. Xin cho con yêu người như Chúa yêu. 
       Cứu tha nhân gian khó nguy trăm chiều. 
       Giữ lời thề dẫu cuộc đời cô liêu. 
       Xin cho con thay Chúa yêu thương người. 
       Khi yên vui đau khổ luôn tươi cười. 
       Hướng Quê Trời bên Chúa sống vui tươi.
2. Bàn chân Chúa đó đi lang thang phố chợ ngỡ ngàng. 
Bàn chân Chúa đó đi trong mưa nắng bên đời trái ngang. 
Bàn chân Chúa đây bao đau thương bé thơ hao gầy. 
Bàn chân Chúa đây chân anh hùng bước lên đường dựng xây.
3. Này tim Chúa đó yêu dương gian vui nhận cơ hàn. 
Này tim Chúa đó nuôi tin yêu trái ngon ngọt mỹ miều. 
Này tim Chúa đây xua cô đơn đắng cay oán hờn. 
Này tim Chúa đây gieo hy vọng sáng tươi chờ rạng đông.