Latest in Tech

CHÚA ĐÃ CHÚC PHÚC (Ga 2, 1-11) - Đinh Công Huỳnh

1. Ngày xưa (í a) tại Ca-Na Mẹ xem Giêsu làm phép lạ, hóa nước thành rượu thiết đãi khách gần xa. Mẹ cùng Con đến chung vui lòng hiệp thông trong tiệc cưới. Phút cuối cùng đến khi hết rượu nên Mẹ nói với Người rằng: “Rượu họ đã hết” nhưng Chúa đáp lại: “Này bà có liên can Bà đâu”.
ĐK. Chúa đã làm phép lạ đầu tiên ở ngay tại xứ Ga-li-lê. 
       Và Chúa tỏ vinh quang Người. Các môn đệ đã tin vào Chúa.
2. Mẹ lo đã căn dặn gia nhân: “Ngoài kia sáu chum đã sẵn sàng, Chúa có bảo gì anh hãy cứ làm theo”. Người bảo mau hãy đong đầy chum, họ làm theo như Người phán. Hãy đổ đầy nước tới miệng, thế rồi Chúa nói họ rằng: “Lại mà múc lấy đem đến ông quản tiệc”. Nào ngờ đã hóa thành rượu ngon.