Latest in Tech

LOAN BÁO TIN MỪNG - Thế Thông & Gm. Nguyễn Năng

1. Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. 
Trời xanh bao la, gió cao (í a) lồng lộng. Ngại chi sương gió xá gì gian khổ đường xa.
ĐK. Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có Thánh Thần ở đó trước người. 
Khởi hành từ Đức Kitô cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
2. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành. Không mang bao bị, không mang bạc tiền của nhân thế. 
Người ra đi không lẻ loi cô độc. Mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có Thánh Thần phủ bóng.