Latest in Tech

RA VỀ - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Ra về, ra về, lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng, vì có Chúa bước đi cùng con. Ơn trời, ơn trời, tựa mưa sa xuống trên đời con đỡ nâng con giữ gìn con luôn thắm tươi màu son.
1. Chúa đã thương kêu mời đoàn con cái đến nơi Bàn Tiệc Thánh. Đón nhận Mình Chúa Kitô làm của ăn thêm sức trên đường xa.
2. Chúa đã thương ban lời Người soi sáng dẫn đưa đoàn con cái. Thấy đường về bến yêu thương là quê hương luôn sống trong niềm vui.
***** Ra về