Latest in Tech

TÌM NHAU - Lm. Ân Đức

1. Chúa đi tìm con như ai tìm con chiên mất. Chúa đi tìm con lòng thao thức nhớ thương muôn vàn. Chúa đi tìm con như ai tìm đồng bạc mất. Chúa đi tìm con từng giây phút không bao giờ quên. Tình yêu chan chứa Chúa theo con suốt cuộc đời. Tìm con tháng ngày nhớ phút giây ban đầu lưu luyến. Trần gian đắm đuối đã bao phen ngã trên đường. Hồn con Chúa ơi! Vẫn cô đơn phiêu bạt giữa đời
2. Con đi tìm Chúa như nai rừng mong suối mát. Con đi tìm Chúa lòng thao thức xuyến xao vô ngần. Con đi tìm Chúa như đất cằn mong mưa mát. Con đi tìm Chúa ngày đêm vẫn không bao giờ quên. Tình con hoen úa dám dâng trao Chúa đất trời. Đời con tháng ngày muốn trở nên lễ vật dâng hiến. Tìm con tha thiết mắt con chưa thấy được Ngài. Hồn con Chúa ơi! Muốn mê say yêu Ngài suốt đời
3. Chúa con tìm nhau Chúa vất vả, con ray rứt. Như ai tìm nhau lòng tan nát ngổn ngang u sầu. Chúa con tìm nhau Chúa thánh thiện, con tội lỗi. Chúa Vua trời cao phận con kiếp lê dâng khổ đau. Tình ôi cao quý Chúa yêu con nói sao vừa. Vì thương xót con nắm đất tro thô hèn bất xứng. Tình con dâng Chúa hết tâm hồn phút giây này. Ngày nao Chúa ơi! Ngắm dung nhan vinh hiển sáng ngời.