Latest in Tech

TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA (Mt 22: 15-21) - Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ

1. Đời con Chúa đã tác tạo bởi vì tình yêu thẳm sâu. Ngài ban cho có xác hồn kết hiệp mối day nhiệm mầu. Vào đời phận hèn trắng tay, ra đi lòng bao héo hon. Đời con luôn thuộc về Chúa dâng Ngài tất cả đời con.
ĐK. Những gì thuộc về Thiên Chúa hãy trả cho Ngài, những gì thuộc về Cê-sa-rê hãy trả cho Cê-sa-rê.
2. Phù vân sẽ qua trong đời chỉ còn tình yêu Chúa thôi. Dù cho sông núi phai mòn ân tình Chúa luôn vĩnh tồn. Đừng tìm lợi lộc thế gian hư vinh rồi đây chóng qua. Chỉ duy nơi tình yêu Chúa muôn đời mãi chẳng đổi thay.
3. Nguyện xin thánh ân của Ngài biến đổi đời con Chúa ơi. Dạy con nên thánh giữa đời đem Lời Chúa ra thực hành. Đừng để lòng mình nát tan tâm can nặng mang dối gian. Vì con bao ngày xao lãng không màng giới luật Ngài ban.
*****  Trả lại cho Thiên Chúa  Gia Ân