Latest in Tech

YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Con xin được ngồi gần bên Chúa như Maria nghe Chúa khuyên răn. Con xin được ngồi gần bên Chúa tim rung theo tim ngất say bình yên. Con xin được là Mát-ta luôn vui tuôi khi phục vụ bác ái. Con xin được là Mát-ta yêu hi sinh và mến thương mọi người.
ĐK. Về bên Chúa như Maria xin sức sống vô biên. Về bên Chúa như Maria xin Chúa nguồn ơn thiêng. 
Và theo Chúa như Mát-ta thay Chúa phát tình thương. Và theo Chúa như Mát-ta thay Chúa xây thiên đường.
2. Con xin được gục đầu bên Chúa như Maria nghe Chúa ru êm. Con xin được gục đầu bên Chúa tay đan tay ôi mến thương dịu êm. Con xin được là Mát-ta luôn hăng say ban hòa bình hạnh phúc. Con xin được là Mát-ta trên đôi môi vang tiếng ca phục vụ.
3. Con xin được tựa đầu bên Chúa như Maria tim hát hân hoan. Con xin được tựa đầu bên Chúa dâng muôn câu kinh mến yêu lệ vương. Con xin được là Mát-ta yêu tha nhân ban tình trời tha thứ. Con xin được là Mát-ta dâng đôi tay trao Chúa cho mọi người.