Latest in Tech

CANVÊ CHIỀU BUỒN - Đinh Công Huỳnh

1. Can-vê chiều buồn một trời hoang xơ xác. Can-vê chiều buồn lịm dần bóng nhân gian. Can-vê chiều buồn một mình Con Chúa Trời. Gánh lấy tội đời để giải thoát con người.
ĐK. Can-vê xưa ấy một mình Giê-su, hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ. Tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hững hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hoang. Giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dủ thương đừng chấp tội con.
2. Bao nhiêu dập vùi hình hài ôi đẫm máu. Hy sinh chuộc tội chịu ngàn nỗi thương đau. Yêu thương loài người để rồi thân rã rời. Ai hay tình Ngài đã chịu chết đớn đau?
3. Thân Con mỏi mòn chẳng còn đâu hơi sức. Cho Con nghị lực để chịu những đau thương. Xin tha tội đời vì người bao lỗi lầm. Xin vâng lời Ngài trọn lời hứa hôm nào.
4. Cô đơn tủi sầu một mình Con gánh vác. Tâm can nặng buồn vì đời đã vong ân. Lê thân miệt mài mở đường ơn cứu độ. Cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô bờ.