Latest in Tech

CHỚ GANH TỊ (Mt 20,1-16a) - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Ngài gọi mời con vào vườn nho có hoa thơm trái ngọt trĩu cành. Từ đầu ngày hay trời về tối Chúa giang ta đón con ân cần. Dù là người đến trước hay sau Ngài đều trả cho cũng như nhau. Không ai hơn vì Ngài đối xử rất công minh như lời hứa đầu.
ĐK. Bởi vì Chúa rất khoan nhân Ngài luôn đối xử công bình. Bởi vì Thiên Chúa bao dung yêu con với cả khối tình.
2. Ngày lại này con cảm tạ Chúa đã cho con phúc lộc dư tràn. Dù buồn phiền hay là hạnh phúc mãi vâng theo ý Chúa an bài. Chằng nề hà, oán trách, than van vì mọi sự do Chúa trao ban. Con an vui một đời phó thác chẳng so đo hơn thiệt với người.
3. Mở lòng mình sống bằng Lời Chúa hãy cho nhau với tất cả ân tình. Đừng để lòng ghen tị thù ghét bởi anh em sống chung một nhà. Nguyện cầu Ngài tha thứ cho con lòng hẹp hòi so sánh hơn thua. 
Xin thương con phận người yếu đuối Chúa ơi con luôn cần đến Ngài.
***** Chớ ganh tị (CN25TNA)