Latest in Tech

CON BIẾT LẤY CHI - Lm. Ân Đức

ĐK. Lạy Chúa con biết lấy chi, con biết lấy chi đáp đền tình Chúa. 
Tình vời vợi tình không biên giới, Chúa thương yêu ấp ủ con từ ngàn xưa.
1. Từ thuở nào chưa sinh đồi núi, mà lòng Người thương con thiết tha, không bến bờ. 
Từ thuở nào chưa dựng biển khơi, mà lòng Người ấp yêu trìu mến bao ân tình.
2. Ai bì so muôn muôn hồng phúc và ngàn vạn thương yêu Chúa ta ai cân lường? 
Tình Người còn vững bền ngàn thu, dẫu trần gian xoay vần đổi thay, không phai nhoà.
3. Đây tình yêu muôn năm còn mãi, mặc trần đời kia bao bấp bênh, bao phũ phàng. 
Mối tình này cao vời ngàn mây và dịu dàng hơn hương đồng lúa thơm nồng nàn.
4. Ước gì như hương thơm trìu mến , trọn cuộc đời trao dâng trái tim, yêu vô vàn. 
Ước gì như hương ngào ngạt bay. Trọn lòng thành hiến dâng về Chúa bao nỗi niềm.