Latest in Tech

CON ĐÃ TÌM THẤY - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội: Vì như thân thể có những chi thể, con là trái tim trong Giáo Hội nhiệm mầu.
ĐK. Con muốn trong trái tim của Mẹ Giáo Hội: Con sẽ là, con sẽ là tình yêu bừng cháy. Và như thế con sẽ là tất cả. Ước mong của con viên mãn từ đây.
2. Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội: Tình yêu nếu tắt sẽ không ai rao giảng, không người dấn thân nên chứng nhân Tin Mừng.
3. Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội: Tình yêu nếu tắt sẽ không ai tử đạo, những hạt giống gieo không nảy mầm đâm chồi.
4. Con đã tìm thấy hạnh phúc trong đời Hiến Dâng. Con đã nhận ra ánh sáng soi dẫn đường: Tình yêu Thiên Chúa xót thương vô bờ, con là bé thơ trên gối Cha nhân từ.