Latest in Tech

CON VỮNG TIN NƠI NGÀI - Viễn Xứ

1. Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chở che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. 
Con vững tin nơi Ngài dù sóng lớp lớp dâng cao, dù phong ba vây tứ bề tựa vào Chúa con nào hãi chi.
ĐK. Nguyện dâng lên Chúa trót thân con. Đời con yếu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu. Niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh, rất lung lay Chúa con ơi! Xin Ngài xót thương.
2. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. 
Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen giăng mịt mù dựa vào Chúa dẫn đường bước đi.