Latest in Tech

CON XIN ĐẾN - Sr. Kim Phụng & Đinh Công Huỳnh

1. Này con đây Chúa ơi, thân phận mọn hèn. Ngài gọi con: “Hãy theo Thầy” bỏ mọi ý riêng. Ra đi gieo bao tình mến cho muôn dân đang cần đến. Bước theo Ngài dẫu nghi ngại lòng con chẳng phai, luôn thành tín.
ĐK. Con xin đến Chúa ơi, này con xin đến hiến dâng Ngài (suốt cả cuộc đời). Thuộc về Chúa trái tim con trào dâng hạnh phúc chẳng khi nào ngơi (chẳng khi nào ngơi). Con xin giữ sắt son tình yêu dâng Chúa mãi không phai nhòa (sẽ không phai nhòa) Được yêu Chúa mỗi phút giây lòng con vui say thiết tha chan hòa.
2. Kể từ đây Chúa ơi, con thuộc về Ngài. Tình yêu Chúa quyến rũ con mối tình ngất ngây. Dâng Giê-su tim nồng cháy cho hương say men tình ái. Để đáp lại bước theo Ngài xin vâng hiến dâng kể từ đây.
3. Trọn đời con kết liên trong lời nguyện cầu. Bằng thiện chí quyết hy sinh trung thành trước sau. Theo Giê-su khắp trần thế loan Tin Vui không ngừng nghỉ. Dẫu cuộc đời có chê cười, gièm pha, ghét ghen không sợ chi.