Latest in Tech

DÂNG KHÚC TẠ ƠN - Đinh Công Huỳnh

ĐK. Ôi ân tình Chúa (ôi ân tình Chúa) con mãi hát ca cảm tạ chẳng ngơi (cảm tạ muôn đời). Một tình yêu (Bởi chính tình yêu) đượm nồng hương sắc ngát thơm muôn đời (tỏa ngát muôn đời). Dòng thời gian (Dòng thời gian) Chúa luôn chở che tuôn tràn ân phúc (đổ muôn phúc lành) Hai mươi lăm năm (Hai mươi lăm năm) khúc ca dâng Ngài ngàn đời ca vang.
1. Ngày từng ngày trôi qua với nhiều gian khó. Ngài đồng hành ngay bên giữa đời thăng trầm. Hội Dòng con luôn tin yêu và phó thác. Điểm tô cho đời bằng hoa thiêng thắm nồng.
2. Lòng hiệp lòng dâng lên tâm tình yêu mến. Vì tình Ngài bao la lấy gì đáp đền. Một đời tri ân bao ân huệ chan chứa. Sống luôn trung thành làm dậy men ướp đời.
3. Nguyện một đời trung trinh kết hiệp với Chúa. Dù đường trần gian nguy vững lòng chẳng sờn. Tận tụy hy sinh trên con đường dâng hiến. Đến với muôn người bằng con tim thắm tình.