Latest in Tech

ĐỜI CON DÂNG CHÚA - Kim Ân & Thanh Liên

1. Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa trong từng phút giây đời con. Là bao tương lai mơ ước cho tuổi xuân hồng. Dâng ngài trọn niềm yêu mến, kính dâng Ngài cuộc đời tận hiến. Giờ đây con xin Chúa thương đoái nhận lễ dâng.
ĐK. Xin dâng trót tâm tình cùng bánh rượu ngát hương. Bay lên tới thiên tòa nguyện xin Chúa xót thương. 
       Xin Chúa xuống ơn lành để đời con tươi mới. Sống thánh hiến theo Ngài, đời nhọc nhằn sẽ vui.
2. Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn khúc ca tạ ơn. Hồng ân của Lòng Thương Xót xoa dịu tâm hồn. Dâng Ngài một lòng thống hối, kính dâng Ngài một quả tim mới. Cầu xin ơn thiêng tuôn tràn trên đời chúng con.
3. Đời con xin dâng lên Chúa đau buồn sướng vui từ đây. Để luôn đi trong tay Chúa suốt cuộc sống này. 
Cho dù đường dài muôn lối, cũng cho dù mịt mù tăm tối. Nguyện xin đưa con đến bờ hy vọng, Chúa ơi.