Latest in Tech

ĐỜI CON DÂNG NGÀI - Thiên Lý

1. Đời gian lao con dâng Ngài bao vất vả nặng trên tấm vai. Vì tương lai con miệt mài, Chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều trong những chiều hoàng hôn rũ liễu. Rồi đêm buông rơi tiêu điều con thấy đời sao buồn quạnh hiu.
ĐK. Xin dâng lên Ngài trót cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian. Nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn trong thân xác Chúa mãi là sức mạnh đời con.
2. Đời tha hương chim xa bay lạc giữa trời mỏi rơi cánh bay. Vì chia ly không xum vầy để người thân đưa tiễn sầu lây. Vì chia ly gây u hoài nên mắt buồn lệ vương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày như bến chờ con thuyền từng giây.
3. Dù khi an vui khi buồn con sẽ hằng cậy trông Chúa thôi. Vì khi chơi vơi u buồn là niềm vui đang chớm nở tươi. Và con đây luôn trung thành dù tất cả thật là mỏng manh. Nhìn xem muôn ơn Cha lành con thấy đời mãi còn màu xanh.