Latest in Tech

ĐỪNG BỎ CON CHÚA ƠI - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Đừng bỏ con Chúa ơi! Khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi! Đau thương u sầu giăng lối. 
Đừng bỏ con bơ vơ sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành trên đường mù tối vắng tanh.
ĐK. Con biết Chúa bên con theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con theo con lỡ con mồ côi. 
Con biết Chúa yêu con xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con một đời chờ con với Ngài.
2. Đừng từ con Chúa ơi! Khi con lỡ dại xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi! Khi con yêu đời hơn Chúa. 
Đừng mặc con lang thang đam mê sống trong lỗi tội. Đừng để con xa Ngài vắng Ngài đời biết theo ai?
3. Ngài chờ con Chúa ơi! Khi con lỗi hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi! Khi con xa tình yêu Chúa. 
Ngài chờ con ăn năn đôi tay chắp lệ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài hưởng nguồn hạnh phúc thiên cung.