Latest in Tech

ĐUỐC SÁNG TÂM LINH - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Linh Mục hình bóng Chúa trong kiếp người. Linh Mục điểm tiếp nối đất với trời. Linh Mục là muối ướp cõi trần ai, là tinh hoa của Giáo Hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần.
ĐK. Xin cho người tình mến không bao giờ lịm tắt. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tín thành của Chúa. Không bao giờ tàn úa dung nhan Người: Đuốc Sáng Tâm Linh.
2. Linh Mục người thánh hiến bao lễ vật, trung thành làm chứng tá cho Nước Trời. Linh Mục là đuốc sáng giữa trời đêm dù phong ba dù phủ phàng, một niềm tin: Chứng nhân muôn đời.
3. Linh Mục là nến cháy trong thánh điện, hao mòn trọn kiếp sống cho thế trần. Linh Mục là dấu chứng của tình thương ngàn năm qua chẳng phai mờ, dịu vời như giấc mơ thiên đường.
4. Linh Mục được thánh hóa trong Thánh Thần, dâng mình làm hiến lễ trong thánh điện. Linh Mục người dấn bước trong niềm tin, người ra đi để quy tụ thành đoàn chiên của Cha trên trời.