Latest in Tech

KHÚC CA TẠ ƠN - Lm. Thiên Ân

1. Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân xin dâng một đời lời tạ ơn thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
ĐK. Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài vì đời con tất cả là hồng ân.
2. Đời con là những tháng ngày trôi Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hoà. Tạ ơn vì những lúc nguy nan Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man.
3. Đời con là những lúc buồn vui Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan Chúa thương tặng ban nguồn Thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.