Latest in Tech

NẾU CON CHỢT NHỚ - Đinh Công Huỳnh

1. Nếu con chợt nhớ rằng đời con vẫn chưa yêu Ngài. Đã bao ngày qua cuộc đời con phiêu lãng giữa đời. Và nay chợt thấy con chưa biết yêu Ngài thiết tha. Con xao lãng ân sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời, thân lạy Chúa hỡi đừng bỏ con Ngài ơi!
ĐK. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thờ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi! Đừng chấp tội đời con ngã sa nhiều năm, nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm và hãy ban phúc ân dư tràn.
2. Biết bao lần đã phụ tình Cha thiết tha hải hà. Lãng quên tình Cha vùi đời con trong những xa hoa. Giờ con chợt nhớ Cha yêu dấu mong mỏi tháng năm, nay con quyết bước quay trở về. Xin Cha hãy thương tha tội đời, nay về bên Cha hồn sướng vui thảnh thơi.
3. Sống trong tình Chúa hồn ngập bao sướng vui chan hòa. Quyết tâm từ nay nguyện đổi thay thân xác tâm tư. Niềm vui tìm thấy khi con đến bên nguồn thánh ân, ôi vui sướng cao dâng ngập tràn. Xin năm tháng yêu thương vời vợi, luôn ở trong con đầy mãi không hề vơi.