Latest in Tech

NẾU ĐỜI CON CÓ CHÚA - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Nếu cuộc đời con không có Chúa tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu? Nếu cuộc đời con không có Cha ai chờ con thức giấc đêm dài? Nếu cuộc đời con nay có Chúa ngát hương tình đời con nghĩa sống vui. Quyết hi sinh gian khó quên thân mình nở nụ cười khi thế giới coi khinh.
ĐK. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống. Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian rao Tin Mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con. Quyết dựng xây Nước Chúa trên quê hương ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
2. Nếu cuộc đời con không có Chúa cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi? Nếu cuộc đời con không có Cha ôi đời con trống vắng xa lạ! Nếu cuộc đời con nay có Chúa ngất ngây tình trời ơn thiêng chứa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh.
3. Nếu cuộc đời con không có Chúa thế gian này ai biết đi về đâu? Nếu cuộc đời con không có Cha ai chờ con hối lỗi quay về? Nếu cuộc đời con nay có Chúa bước theo Ngài hạnh phúc tình đắm say. Hiến trao Ngài tin mến yêu dâng đầy hát lên bài ca mới Chúa cao sang.