Latest in Tech

NGÀI NÂNG CON LÊN - Viễn Xứ

ĐK. Ngài nâng con lên, Ngài nâng con lên, Ngài nâng con trên đôi cánh đại bàng. Trời mây bao la và con tung bay ôi diễm lệ tình Ngài yêu con khôn xiết. Ngài nâng con lên, Ngài nâng con lên, Ngài nâng con trên đôi cánh đại bàng. Tình Chúa chất ngất ngàn muôn ơn thiêng như suối tuôn đổ trên con muôn hồng ân.
1. Con mọn hèn phận người ôi thảm thương. Chúa xuống trần chuộc tội cho thế nhân. Ngài lấy máu để rửa sạch mọi tội lỗi của gian trần. Tình yêu Chúa cho con bay trên khung trời hạnh phúc vô biên.
2. Những lỗi lầm đường đời ôi đã lâu. Con đi vào vùng trời thung lũng sâu. Thì ánh sáng Chúa soi đường Ngài dẫn lối dắt con về. Tình yêu Chúa cho con bay trên khung trời hạnh phúc vô biên.
3. Những cô quạnh lòng buồn bao tái tê. Con âm thầm giọt lệ hoen ướt mi. Lời Chúa nói rất ân cần Ngài cùng bước với con luôn. Tình yêu Chúa cho con bay trên khung trời hạnh phúc vô biên.