Latest in Tech

NGÀY XA XƯA ẤY - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Ngày xa xưa ấy Chúa gọi tên con: Hãy theo Ta! Vào làm vườn nho của Chúa. Bằng đời thánh hiến Chúa dìu con lên: Hãy dấn thân! Và rồi con bước theo Ngài từ đây. Hai mươi lăm năm bước lên, hai mươi lăm năm hồng ân. Trong cánh tay Ngài vỗ về, con đã đáp đền những gì. Mong đừng là vô tâm, mong đừng là vong ân, mong đừng là tháng năm lạnh giá. Hai mươi lăm năm bước lên, hai mươi lăm năm hồng ân. Ơn Chúa đêm ngày tuôn tràn, tay Chúa luôn hằng dắt dìu. Trong Hội Dòng con vươn lên, trong Hội Dòng con trung kiên. TRONG HỘI DÒNG CON HOÀN TẤT LỄ HIẾN DÂNG TRỌN ĐỜI.
2. Ngày xa xưa ấy Chúa gọi tên con: Hãy ra đi, tìm về nguồn Chân Thiện Mỹ. Và con xin đến với niềm tri ân. Chúa nhân hiền, cuộc đời con sống những ngày bình an. Hai mươi lăm năm bước lên, hai mươi lăm năm hồng ân. Mưa nắng trong đời có Ngài, những lúc vui buồn có Ngài. Như phượng hoàng bay xa, trong bầu trời bao la, ân tình Ngài chứa  chan cuộc sống. Hai mươi lăm năm bước lên, hai mươi lăm năm hồng ân. Như bóng với hình bên Ngài, con hứa trung thành suốt đời. Trong Hội Dòng con yêu thương, trong Hội Dòng con bao dung. TRONG HỘI DÒNG CON ĐÃ NẾM TRƯỚC PHÚC VINH THIÊN ĐƯỜNG.
***** Ngày xa xưa ấy (Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng)    Giang Long - Trần Tươi