Latest in Tech

NIỀM VUI THEO CHÚA - Đinh Công Huỳnh

1. Con hân hoan bước lên trước bàn thánh Chúa cực linh. Ngài mời con bước tới chung phần hưởng phúc vinh. Chính Chúa đã chọn con trước khi tác tạo vũ hoàn. Ngài nâng niu trìu mến vì con thân phận hư không. Ôi linh thiêng ngất ngây kết hiệp với Chúa từ đây. Kể từ nay con sống trong Ngài từng phút giây. Ấn tích trên mình con nhắc con trung thành đến cùng. Dù gian nan thử thách luôn mãi một lòng tín trung.
ĐK. Từ đây con theo Chúa nguyện hiến dâng tất cả xác thân. Vì Chúa chính gia nghiệp đối tượng duy nhất đời con. Nguyện vâng theo Chúa về khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Dù trần gian mưa nắng một lòng vững tâm cậy trông.
2. Tim con luôn khát khao yêu Ngài suốt cả đời con. Vì Ngài là lẽ sống cho con nguồn phúc ân. Biết Chúa thương đời con muốn con thi hành ý Ngài. Và con đây liền đáp: Ngài ơi, xin hãy sai con. Xin cho con biết luôn vâng phục, khiêm tốn, tận tâm. Phục vụ trong yêu mến ân cần chẳng tiếc thân. Chính Chúa là niềm vui giúp con chu toàn sứ mạng. Đời con xin tận hiến theo Chúa trở thành chứng nhân.