Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. 
Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. 
Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi. 
Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.
ĐK. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài. 
Khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lui bước. 
Một điều nguyện ước Chúa ơi ơn Thánh Chúa Trời. 
Dẫn lối con đi vững bước trung trinh nơi Thánh điện Ngài.
2. Con luôn tin rằng tình mẹ ơn cha do Ngài ban phát. 
Con luôn tin rằng tình chị anh em cha ban xuống trên đời. 
Tuổi đời ngây thơ quê hương lửa đạn, học đường hoang mang, tương lai mịt mờ 
Ngài hằng bên con mỗi khi chiều lắng lo.
3. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng. 
Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. 
Dù đời ngu ngơ u mê dại khờ Ngài đã thương yêu không chi tầm thường
tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.
***** Niềm xác tín của con 1  Nguyệt Nga   Lm. Nguyễn Văn Tuyên