Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 12 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Niềm xác tín của con từ đây nơi Ngài. Niềm xác tín của con thề không vào ai. 
Niềm xác tín của con tình Chúa khấng thương ban. Niềm xác tín của con kinh sáng chiều nài van.
ĐK. Tình Chúa thắm trên môi đời con hết chia phôi cho tình thôi vương vấn bên lòng Chúa từ nhân. 
Này Chúa hãy thương con và thay trái tim con yêu bằng tình yêu Chúa hạnh phúc ôi sao vừa.
2. Niềm xác tín của con hạnh phúc nguyện cầu. Niềm xác tín của con chia sớt niềm đau. 
Niềm xác tín của con tình thứ lỗi cho nhau. Niềm xác tín của con yêu Chúa tin đời sau.
3. Niềm xác tín của con thờ Chúa yêu người. Niềm xác tín của con tình Chúa đẹp tươi. 
Niềm xác tín của con thờ cứu Chúa Giêsu. Niềm xác tín của con tình thiên đàng ngàn thu.
4. Niềm xác tín của con Maria đi cùng. Niềm xác tín của con Maria tận trung. 
Niềm xác tín của con Mẹ dẫn đến Giêsu. Niềm xác tín của con bên Chúa vui ngàn thu.