Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 13 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Hồn con lên tiếng hát ca tụng Chúa. Ngài thương ghé mắt đến con tội nhơ. 
Tình Trời cao quý Chúa ban hồng ân gọi mời con đến nhắc lên bạn thân từ ngàn xa trước đã thương vô ngần. 
Từ cao xanh đó Chúa đã nhìn xuống. Dù con bất xứng Chúa vẫn dủ thương. 
Từ ngày xa đó Chúa thương gọi con nghèo hèn côi cút Chúa đã chọn con tình Trời cho con ngất say tâm hồn. 
Chúa hỡi! Chúa yêu trần gian. Yêu thương Chúa ban bình an. 
Chúa đến xóa tan mùa đông. Cô đơn ghét ghen hờn oán. 
Chúa hỡi! Chúa đã gọi con. Đi gieo Phúc Âm mùa xuân. 
Tin yêu Giêsu từ nhân quê hương thiên đàng hiến thân. 
Từ nay có Chúa với con cùng bước. Dù con yếu đuối vô ơn tội vương. 
Bạch lạp cung thánh khói hương trầm bay nhịp nhàng khanh tướng bước trong tình say 
lệ tràn câu hát mến yêu dâng đầy.