Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 14 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Từ chốn hư vô Chúa nâng con lên, con đi theo Ngài tim hồng nghẹn ứa, rưng rưng mắt lệ vì tình Chúa bao la! Bao la hải hà ôi tình yêu Chúa, đã yêu thương con cho dù không xứng, con xin yêu Ngài vì Ngài đã yêu con.
ĐK. Tình yêu Chúa yêu con tuyệt vời, tình yêu Chúa con xin đáp lời, tình yêu Chúa yêu con một đời Chúa hỡi! Này con đến lấy chi đáp đền, tình yêu Chúa muôn năm vững bền, tình con đây xin yêu theo tình Giêsu.
2. Từ chốn cao xanh Chúa kêu tên con, con đi theo Ngài cuộc đời thay đổi, con đâu dám chọn vì Ngài đã chọn con. Cao siêu vời vợi ơn Trời thương mến đã nâng con lên, lên hàng khanh tướng đi trong thánh điện lệ tràn ứa hân hoan.
3. Từ đó tim con ngất say yêu thương hiên ngang lên đường Tin Mừng muôn hướng loan tin Nước Trời lệ mừng hát trên môi. Ân thiêng dạt dào đất trời giao ước Chúa yêu thương con thiên tình khôn ví con đây thưa Ngài vì Ngài đã kêu con.