Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 15 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Con trông cậy Chúa con tin Chúa yêu thương con. Đất thấp trời cao thiên thu Chúa yêu con nhiều. 
Ngàn trùng cao xanh yêu thương Chúa gọi tên con. Nâng lên khanh tướng quyền uy tim hồng lệ ướt hoan mi.
ĐK. Tình trời cao ấy tri ân mến yêu dâng đầy. 
Tình này nhỏ bé xin dâng Chúa Vua tình yêu. 
Đi theo Chúa khắp mọi miền làm chứng nhân tình huyền siêu. 
Một đời tạ ơn ca khen Thánh Danh Chúa Trời. 
Ngài đã thương con trao ban sức thiêng thần linh. 
Đi xây giấc mơ an bình chờ phúc thiên đàng quang vinh.
2. Ngu ngơ nào dám mơ chi chức vinh cao vời. Chúa đã chọn con đi gieo Phúc Âm cho đời. 
Phận người hư không thân con đá cuội biển đông. Tri ân tình Chúa mênh mông cho tình đời con thắm nồng.
3. Ra đi cùng Chúa đem tin mến cho muôn người. Với Chúa dựng xây an vui xóa tan hận thù. 
Này người cô đơn tin vui thắp ngọn yêu thương. Trao ban Thiên Chúa tình yêu thiên đàng ngợi ca chúc khen.
4. Yêu con từ đó quên đi trái ngang dại khờ. Chúa đã chọn con đi lên thánh cung diệu vời. 
Ngài gọi tên con đan tay Chúa dìu con lên. Hiên ngang câu hát thần linh bên Ngài đời con thắm tình.