Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 16 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Chúa đã kêu mời con dù đời con tội lỗi vô dụng. Chúa đã yêu thương con Ngài mỉm cười đưa tay tiếp đón. 
Chúa đã yêu từ trước dù đời con khổ đau đói nghèo. Chúa đã yêu thương rồi Ngài nhận con mắt lệ hân hoan.
ĐK. Xin nghe Lời của Chúa và thực thi bác ái công bình. 
Xin nghe Lời của Chúa và dựng xây thế giới yêu thương. 
Con nghe Lời của Chúa tìm nguồn vui nơi cây Thánh Giá. 
Con nghe Lời của Chúa và tạ ơn Thiên Chúa yêu nhân trần.
2. Chúa vẫn kêu mời con dù tình con sai lỗi hoang đàng. Chúa vẫn yêu thương con Ngài đợi chờ mong con sám hối. Chúa vẫn yêu từ đó dù tình con đổi thay hững hờ. Chúa vẫn yêu thương hoài Ngài chờ con đến tình thiên cung.
3. Chúa sẽ kêu mời con dù rằng con rẽ lối sai đường. Chúa sẽ yêu thương con ngày từng ngày trông con thay lối. Chúa sẽ yêu tìm đến dù tình con chìm sa bến mê. Chúa sẽ yêu thương chờ ngày hồn con trở về tin yêu.
4. Chúa mãi kêu mời con dù ngày xưa con lỗi sai hẹn. Chúa mãi yêu thương con dù lời thề con nay thay đổi. Chúa mãi yêu chờ ngóng dù đời con mải mê thế trần. Chúa mãi yêu thương nhiều bằng tình yêu sáng ngời yêu thương.