Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 17 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Trước khi vào đời Cha kêu mời con với yêu thương, bao ân cần Cha dìu con bước, trên con đường tình thánh huyền siêu. Tình Trời biển khơi con hân hoan vui bước theo Ngài, bao êm vui tiếng ca reo mừng, tim ngân nga tiếng kinh ca ngợi.
ĐK A. Chung tay hiên ngang theo Chúa lên đường loan tin Phúc Âm cứu đời, tim hồng thắm nồng tình Chúa. 
           Bên nhau yêu người xây đời bác ái, gian khổ không hề lui bước có Chúa đi cùng.
ĐK B. Ra đi chung vai gieo rắc Tin mừng, yêu thương thứ tha chân tình an bình bước đi cùng Chúa. 
          Hân hoan dâng đời xin làm lửa mến rao truyền Tin Mừng cứu rỗi chiếu sáng thế trần.
2. Bước chân vào đời Cha ban tình yêu khắp muôn nơi, cho gia đình an bình êm ấm, cho anh chị tình nghĩa thủy chung. Tình mẹ tình cha con yên vui ơn phúc chan hòa, con say mơ tiếng yêu đậm đà, tim reo vang tiếng ca ngọt ngào.
3. Sống trong cuộc đời Cha dắt dìu con bước đi lên, Cha kêu mời con làm nhân chứng, tim reo mừng vì Chúa mời con. Vì Ngài chọn con, con hiên ngang đi giữa cung điện, con bâng khuâng ướt mi ngập ngừng, Cha yêu con dẫu con yếu hèn.
4. Mãi đi theo Ngài say ân tình Cha đã yêu con, Cha đi tìm con dù không xứng, con lên đường vì Chúa chọn con. Cuộc đời từ đây xây tin yêu loan báo Tin Mừng, trao yêu thương thứ tha an bình, loan tin vui Chúa yêu muôn người.