Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Chúa đã gọi con không phải vì con xứng đáng. Chúa đã chọn con không phải vì con cao sang. 
Chính tình yêu Ngài ủ ấp con khi thuở chào đời. Và này con đến xin dâng Ngài hồn xác mọn hèn.
ĐK. Từng bước đời con Chúa ơi xin thuộc về Chúa. Tương lai hy vọng nguyện Chúa thương che chở giữ gìn. Nguyện đem sức sống loan tin vui đến cùng thế nhân. Danh Cha rạng ngời là mơ ước một đời hiến dâng.
2. Chúa vẫn chọn con cho dù đời con tội lỗi. Chúa vẫn chọn con cho dù đời con đơn côi. 
Chính bàn tay Ngài dìu bước con trên vạn nẻo đường. Và con vui bước trong cung điện Ngài Chúa con ơi!
3. Chúa vẫn mời con loan truyền niềm tin cứu rỗi. Mến Chúa tình yêu ơn lành niềm vui muôn nơi. 
Chính Ngài dẫn đường dù sức con bé nhỏ tầm thường. Và con vui sướng tim cảm tạ tình Chúa yêu thương.
***** Niềm xác tín của con 2  Nguyệt Nga