Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 6 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Ngày đó Chúa đã gọi con khi con còn thanh xuân hy vọng. Con đã thưa Ngài “Xin vâng” phủ phục nơi cung thánh uy nghi giữa tiếng đàn lời kinh linh thiêng của muôn ngàn dân thánh Chúa. Ôi Chúa! Sao Ngài gọi con khi con còn ngây thơ dại khờ, khi đời con nhiều sơ sót. Ngài đã thương không chút nghi nan, không do dự Ngài không so đo Ngài chọn con vì yêu mến con.
ĐK. Đời con biến đổi từ đó tình yêu trao hiến cho đời. Dựng xây Nước Chúa trên quê hương, phục vụ Cha nơi người nghèo cô thế. Niềm vui chỉ tìm nơi Chúa đời con dâng hiến cho Ngài. Rạng Danh Thiên Chúa trên dương gian và bình an cho mọi người khắp nơi.
2. Từ đó Chúa đã chọn con con ca ngợi tôn vinh Danh Ngài. Con hằng thưa Ngài “Xin vâng” từng ngày qua khi thái dương soi, khi đêm về lời kinh vươn lên của tâm hồn con dâng Chúa. Ôi Chúa! Sao Ngài chọn con khi con còn ngu ngơ dại khờ, khi đời con nhiều sai lỗi. Ngài đã yêu không trách chi con, không chê cười Ngài không xa con, vì tình yêu Ngài đi với con.
3. Cuộc sống có Chúa từ đây con vui mừng theo bước chân Ngài. Con hằng thưa Ngài “Xin vâng” dù trần gian chê trách nghi oan, khi an bình lời kinh ngân nga ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ôi Chúa! Sao Ngài nhận con khi con còn bơ vơ vụng về, khi tình con nhiều bất tín. Tình Ngài yêu không chút ghen tương, không khinh thường Ngài không quay lưng vì nhận con Ngài yêu quý con.