Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 7 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

ĐK. Vang lên những lời ca kính dâng Chúa thiên tòa. Ơn trời luôn ghi nhớ tôn vinh Ngài khắp nơi. 
Tri ân Chúa tình thương kính dâng giấc mộng thường. Bên đời con có Chúa thôi không còn vấn vương.
1. Dù khi con buồn đau giang tay khấn nguyện cầu xin ngài thương cứu giúp tâm hồn hết lo âu. 
Dù khi con mừng vui dâng lên Chúa tiếng cười cung đàn thơ ánh nắng tình Ngài đẹp hơn trăng.
2. Đời gian lao lệ rơi xin ơn Chúa trên trời cho niềm tin sắt đá nơi Ngài mãi không phai. 
Đời con khi thành công dâng lên Chúa tim hồng vang lời ca thắm thiết tình trời biển mênh mông.
3. Đường đi trên trần gian trông mong nước thiên đàng bên Người Cha dấu ái suối nguồn thánh tri ân. 
Tình con dâng về Cha chung xây đắp an hòa muôn người vui bác ái tình Ngài thật bao la.