Latest in Tech

Ở LẠI VỚI CON - Lm. Nguyễn Hùng Cường

Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con. Ngoài kia đêm xuống bóng tối đang về, hồn con lo lắng xao xuyến tư bề. Chúa ơi! Con nào biết trông cậy vào ai? Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sao mờ, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ, Chúa ơi con chỉ biết trông cậy Chúa thôi.
Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Nhưng đoái thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con Chúa ơi! Ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười, Chúa ơi! Xin Ngài hãy ở lại với con.