Latest in Tech

PHÚT GIÂY NHIỆM MẦU - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Phút giây này Chúa ở với con khắc ghi bằng giao ước thiên thu. 
Phút giây này con ngỡ như mơ ân tình chan chứa.
ĐK. Xin cho con yêu Ngài suốt đời. Xin cho con theo Ngài mãi thôi như hình với bóng. 
Xin cho con trung thành suốt đời. Làm nụ hoa trắng đơn sơ tấm chân tình dâng Chúa mà thôi.
2. Phút giây này dâng trọn trái tim biết nói gì giây phút linh thiêng. 
Phút giây này năm tháng trông mong ân tình sâu lắng.
3. Phút giây này con được hoá thân tấm linh hồn sáng chói thiên ân. 
Phút giây này con uống no say ân tình Thiên Chúa.