Latest in Tech

THIÊN ĐƯỜNG Ở TRONG CON - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Thiên đường ở trong con hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Giờ nhiệm mầu Chúa hiến thân nên Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng linh hồn. Ân tình nào sâu hơn giòng suối hiền nào dịu êm hơn. Bằng trọn tình Chúa dấu yêu dưỡng nuôi hồn con bao tháng ngày qua.
ĐK.Tình yêu Chúa vượt xa khắp không gian, là niềm vui là lẽ sống tâm hồn. Hát dâng lên ngàn khúc cảm tạ. Nguyện xin Chúa cùng vui bước bên con, cùng ra đi và loan báo cho đời: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU.
2. Thiên đường ở trong con hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Mặt trời hồng đến viếng thăm tung nắng dịu êm sưởi ấm cuộc đời. Chúa Trời ngự trong con và cung điện Ngài là tim con. Ngày lại ngày vẫn tái sinh tấm linh hồn con trong suối hồng ân.
3. Thiên đường ở trong con hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Lời mời nào dấu ái hơn ôi Chúa tình yêu ôi Chúa dịu hiền. Ân tình Ngài vô biên niềm vui của Ngài là trao ban. Gọi trần đời hãy tới đây trút nỗi niềm riêng bên Chúa từ nhân.