Latest in Tech

TÌNH KHÚC TẠ ƠN - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. Con chỉ muốn hát lên, hát lên một bài tình khúc tạ ơn.
1. Trong đền thờ Chúa khói hương tỏa bay, lung linh diệu vời Chúa đang ngự đây luôn bên con từng ngày trên đường dương thế. Chúa vẫn nơi đây dù con không thấy Chúa vẫn yêu thương dù con từ chối, Chúa vẫn bao dung khi con bước chân về.
2. Ân tình của Chúa thiết tha nào hơn, Man-na từ trời dưỡng nuôi hồn con, tim con như chạm vào bến bờ hạnh phúc. Con muốn nói lên rằng con yêu Chúa con muốn ca khen lòng thương xót Chúa, trong nắng xuân sang hay khi gió đông về.
3. No đầy hạnh phúc Bánh Thiêng Ngài ban, con xin trọn đời khắc ghi hồng ân ra đi gieo lời Ngài dẫu đời sương gió. Luôn biết hy sinh vì tình yêu Chúa, luôn biết kiên trung dù muôn thách đố, luôn biết an vui khi không chỗ tựa đầu.