Latest in Tech

TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Ánh sáng đời con chính là Ngài. Nguồn sức sống đời con chính là Tình Yêu Thiên Chúa. Dẫu cho dòng đời uốn khúc quanh co, đường về những lối bơ vơ và cuộc đời con như lạc hướng! Nhưng Chúa ơi! Ngài đã nắm lấy tay con, Ngài đã nhắc chính tên con và âu yếm dắt con quay về.
2. Lối bước đời con chính là Ngài và lẽ sống đời con chính là niềm tin nơi Chúa. Dẫu cho cuộc đời sóng gió vây quanh chợt nhìn vách đá chênh vênh mà lòng đầy hoang mang lo sợ! Nhưng Chúa ơi! Ngài khiến bão táp lui xa, dập tắt hết những phong ba, thuyền xuôi bến tới quê an bình.
3. Chúa đã dựng nên vũ trụ này, nhìn ngắm những kì công, chúc tụng quyền năng Thiên Chúa. Dẫu cho đồi đồi núi núi lung lay, bầu trời vắng ánh Sao Mai, trần đời đời đầy vong ân bội nghĩa! Nhưng Chúa ơi! Ngài vẫn mãi mãi trung kiên, Ngài vẫn có đó ngay bên mặc thời gian đắp đổi xoay vần.