Latest in Tech

TIN YÊU MỘT CHÚA - Thơ: R. Tagore - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. Để trong tim nhắc lại không ngừng: Con muốn tin yêu một Chúa thôi! 
Để trong tim nhắc mãi không ngơi: Con muốn tin yêu một Chúa thôi!
1. Vì từ đây con thuộc trọn về Ngài hồn và xác tâm tư cùng ước muốn. 
Vì từ nay trong muôn tình dấu ái nguyện hiến trao riêng một Chúa thôi.
2. Vì đời con như nụ hồng diệu vời được tỏa sáng trong ân tình Thiên Chúa. 
Niềm thành tín như hương trầm thơm ngát từng phút giây dâng về Chúa thôi.