Latest in Tech

TRỌN ĐỜI HIẾN DÂNG - Đinh Công Huỳnh

ĐK. Đây là tấm linh hồn nhỏ bé đơn sơ trong trắng, nguyện là bài ca dâng lên tòa Chúa (trái tim tinh tuyền). Con xin dâng trọn xác thân linh hồn, làm hy lễ về trước tôn nhan Ngài.
1. Xin ra đi làm muối men cho đời tình thương gieo rắc ngàn nơi. Trọn đời con xin làm hy lễ tiến dâng lên tình con sắt son.
2. Con xin luôn nguyện quyết tâm trung thành miệng vang ca khúc hồng ân. Kể từ nay xin thuộc về Chúa trái tim con tràn bao ước mơ.
3. Bao gian nguy cùng vấn vương trong đời nguyện xin Chúa dắt dìu con. Ngài cùng con trên đường sánh bước những gian nguy sẽ tan biến mau.