Latest in Tech

TRONG TÌNH YÊU CHÚA - Viễn Xứ

1. Trong tình yêu Chúa, Chúa dẫn con qua tháng ngày. Trong tình yêu Chúa con bước đi không hãi gì. Trong tình yêu Chúa mỗi bước chân Ngài luôn nâng đỡ con. Dù chông gai, dù gian nguy đời con sẽ luôn bình yên.
ĐK. Chúa là mặt trời soi lối con đi. Chúa là sự thật, chân lý, công minh. Chúa là nguồn mạch sự sống cho con. Biết tin cậy thì được hạnh phúc vô biên.
2. Trong tình yêu Chúa con náu nương nơi bóng Ngài. Khổ lụy cay đắng nước mắt rơi không thất vọng. Ngước nhìn thập giá bao ủi an tình yêu cao quý thay! Dù cô đơn, dù đau thương đời con sẽ luôn bình yên.
3. Trong tình yêu Chúa, Chúa đỡ nâng khi ngã gục. Bao lần sa ngã trong bóng đêm ôi hãi hùng. Trong tình yêu Chúa con đứng lên Ngài luôn giang cánh tay. Ngài nâng con, Ngài yêu con đời con sẽ luôn bình yên.
4. Trong tình yêu Chúa, Chúa vẫn luôn mong ngóng đợi. Bao lần xa Chúa con chối từ ơn thánh Ngài. Trong tình yêu Chúa, Chúa vẫn luôn rộng ban ơn thứ tha. Lòng khoan dung tình bao la đời con sẽ luôn bình yên.