Latest in Tech

XIN DÂNG - Ngọc Kôn

1. Đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông.
ĐK. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ân.
2. Ngài chọn con tuy con không có chi chi là công, con luôn không xứng như Ngài mong. Tình con quá thiếu thốn để đền đáp như giọt nước sánh như biển Đông.
3. Bằng niềm tin con đi theo Chúa không bận vương, đây con tim biến nên lễ dâng. Nguyện tẩy xóa những vướng mắc của lầm lỡ xin bù đắp những chi còn nhơ.
***** Xin dâng