Latest in Tech

BÀI CA DÂNG HIẾN - Sr. Trầm Hương, FMSR

1. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền.
ĐK. Chúa ơi! Tình Ngài cao như thái sơn chứa chan bao tình mến thương.
2. Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ.
3. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen lung lay phiêu bạt xao xuyến trên dòng đời.
4. Con dâng lên Ngài lời đoan kết tương lai. Xin cho con được luôn tín trung cùng Ngài.
5. Con dâng lên tình yêu lỡ đam mê. Rong chơi xa đọa quên mất đi đường về.