Latest in Tech

BÊN BỜ SÔNG BABYLON 1 (TV 136) - Lm. Kim Long

ĐK. Bên bờ sông Babylon chúng ta ngồi khóc vì thương nhớ Sion. Trên rặng dương liễu ven bờ huyền cầm ta treo lên, trên rặng dương liễu ven bờ.
1. Nơi đây quân thù đòi ta vui lên bọn lý hình nài ta ca hát. Chúng nói rằng hãy hát cho ta nghe một khúc ca Sion.
2. Nhưng không bao giờ đàn ta rung lên không bao giờ miệng ta ca hát. Có lẽ nào hát thánh ca Sion ở trước mặt quân thù.
3. Bao nhiêu năm rồi ở xa Gia-liêm trong tâm hồn ngày đêm vẫn nhớ. Nhớ những ngày hát xướng ca Gia-vê từng khúc ca tôn thờ.