Latest in Tech

ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT - Sr. M. Tigon

1. Làm sao hiểu thấu Giê-su ơi Ngài chết vì ai? Vòng gai đinh sắt dang đôi tay ôm trọn thánh giá. Có phải vì Ngài yêu con quá, mà đành nhận thập giá đau thương. Để cho con vui bước trên đường: đường dâng hiến con đường tình yêu.
ĐK. Ôi Đấng Chịu Đóng Đinh con say mến tôn thờ. Xin cho con nhận ra tình yêu Chúa là tất cả. Để con ôm lấy cây khổ giá, để con yêu Chúa trên thập giá. Và để con chọn Chúa làm ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT đời con.
2. Nhìn lên Thánh Giá tâm tư con chợt thấy bình an. Nhìn lên Thánh Giá bao ưu tư như chợt tan biến. Có phải vì tình con nhỏ bé mà tình Ngài che chở nâng niu. Để cho con nương náu sớm chiều đời dâng hiến một đời thủy chung.